בתחום העבודה, קיימים שורה של חוקים שנועדו להגן על העובד. חוקים אלו ממשיכים להיות תקפים גם אם העובד ויתר על הזכויות שהם מקנים לו. לדוגמא בדיני עבודה התפטרות. ראשית , בטרם פיטורים המעביד חייב לערוך שימוע לעובד.

על המעביד לפנות בכתב לעובד ולפרט את הטענות שיש לו כלפיו ושבגינן הוא מבקש להביא לסיום עבודתו. רק לאחר השימוע שבו תינתן לעובד הזכות להשמיע את דברו יוכל המעסיק להחליט על הפיטורים. על פי חוק, עובד שהתפטר מרצונו, אינו זכאי לפיצויי פיטורין, אלא אם חלה במחלה שבגינה אינו מסוגל להמשיך בעבודה.  חוק פיצויי פיטורין התשכ"ג {1963}, מסדיר את התנאים לזכאותו של העובד. על פי חוק זה, מי שעובד מעל שנה ברצף, זכאי לקבל פיצויים שיחושבו על פי מספר השנים שעבד. על כל שנת עבודה מגיע פיצויים של חודש עבודה. סה"כ שכר של חודש כפול מספר השנים.  
קופת פיצויי פיטורין
מבחינת המעסיק יש חשיבות להפרשת סכום לפיצויים בכל חודש. כך כשהעובד מפוטר מעבודתו, המעביד לא יידרש להוצאה גדולה בפעם אחת, אלא יעביר לעובד את הסכום שהצטבר בקופת הפיצויים.
קרן פנסיה
החל משנת 2008 מחויבים המעסיקים להפריש לעובד כספים לקופת פנסיה. כספי הפנסיה שייכים לעובד גם אם הוא החליט לסיים את העבודה ביוזמתו. החובה להפריש חלה לאחר ששה חודשי עבודה.
עובד זכאי וחייב לדעת, כי על כל הפרה של זכויות עבודה הוא יכול לפנות לבית הדין האזורי  לעבודה.
לפנות רק למומחה בדיני עבודה – עו"ד מימון פאר               
מי שמעוניין לתבוע מעביד, בגין פיטורין שלא כדין, אי תשלום דמי פיצויים, אי תשלום כספי פנסיה או פגיעה בזכויות אחרות כמו חופשה, הבראה, נסיעות וכיו"ב יכול לעשות זאת באמצעות עו"ד המתמחה בתחום דיני עבודה התפטרות
עו"ד מימון פאר, מתמחה בתחום דיני עבודה.
עוה"ד פאר, מילא שורה של תפקידים בכירים ברשויות מקומיות ושימש כעוזר ליועץ המשפטי בעיריית קריית ים. כמו כן שימש בעבר כמ"מ יו"ר מועצת המנהלים של התאגיד האזורי למחזור "קומפוסט 2000", חבר מועצת העיר קריית ביאליק ועוד. עוה"ד פאר מטפל בתביעות מול עיריות ומועצות מקומיות, בגין תביעות נזיקין, או תביעו בגין דמי ארנונה מופרזים ועוד.

---------------------------------------------------
למאמרים נוספים - כנסו לבלוג שלי