serviceTopimg.jpg

מה הסיבה שרשות מקומית בוחרת להתעלם מצרכיה של ילדה עם מוגבלות שעה שהחוק עומד בברור לצדה של הילדה?

מה הסיבה שרשות מקומית בוחרת להתעלם מצרכיה של ילדה עם מוגבלות שעה שהחוק עומד בברור לצדה של הילדה? השאלה הזו עולה אצלי במחשבה בכל פעם שאני מטפל בתביעת נגישות נגד רשות מקומית.

מכרזים ציבוריים המתפרסמים ע"י גופים מנהליים--רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ורשויות ציבוריות אחרות – מכתיבים שורה של תנאים בהם נדרש המציע לעמוד, זאת על מנת, שיוכל להתמודד במכרז הפומבי של הרשות.

בהצעות שהוגשו במסגרת מכרז פומבי לא נצמדו המציעים להוראות המכרז. השאלה שעולה היא האם חייבת העירייה לפסול את המכרז?

הנחת סלב לרשויות המקומיות – לא יעמדו בתכניות ההנגשה הקיימות מאז התווסף ל"חוק השוויון" פרק הנגישות חלפו כבר שלוש עשרה (13) שנים, ועדיין ניראה כי חוסר נגישות חברתית, ועמה הבדידות, נותרה אחת הבעיות המרכזיות בחייהם של אנשים עם מוגבלויות.

בתחום העבודה, קיימים שורה של חוקים שנועדו להגן על העובד. חוקים אלו ממשיכים להיות תקפים גם אם העובד ויתר על הזכויות שהם מקנים לו. לדוגמא בדיני עבודה התפטרות. ראשית , בטרם פיטורים המעביד חייב לערוך שימוע לעובד.

אם נפלתם ונפצעתם בגלל מפגע בשטח ציבורי, הנמצא באחריותה של עירייה, יתכן שאתם זכאים לפיצויים בסך של אלפי שקלים. אין צורך להיות בדרגת נכה, בכדי לקבל פיצוי כספי הולם.

בכל שנה, מוגשות לבתי הדין האזוריים והארציים לעבודה, תביעות רבות שנוגעות להפרת זכויות העובדים. מערכת המשפט בישראל, מכירה בזכויות בסיסיות, אשר להן זכאי כל עובד במשק, ללא התלות בהסכם הקיבוצי או בחוזה עבודה אישי.

כאשר בית המשפט דן בתביעת לשון הרע שבה התובע הוא איש ציבור צף ועולה ביתר שאת המתח בין זכות הציבור לדעת לבין הזכות לשם טוב.

מה שמאפיין את משפט העבודה בישראל הוא הרצון של המחוקק להגן על זכויות העובדים השכירים. זכויות אלו מוענקות לעובד מכח חוקי המגן והן קוגנטיות- משמע לא ניתן להתנות עליהן. העובד, אינו רשאי לוותר על זכויותיו וגם אם עשה זאת אין לכך תוקף חוקי.

מימון פאר, עורך דין רשויות מקומיות,  בסקירה על המותר והאסור בהתקנה של מצלמות מעקב במקומות עבודה, וכן על ההגבלות של הרשם למאגרי מידע.

 

האתר עוצב ונבנה ע”י חברת web4all לבניה וקידום אתרים