האם תלונת שווא במשטרה יכולה להיחשב לשון הרע?

הפסיקה קובעת כי תלונה שהוגשה בזדון ובחוסר תום לב אכן יכולה להיחשב כלשון הרע.

מעשה שהיה כך היה: שני שכנים הסתכסכו בניהם. האחד, שניקרא לו ב"ש הגיש כנגד שכנו האחר שניקרא לו א"ג מספר תלונות במשטרה. א"ג נאלץ להתמודד עם שוטרים שדפקו לו על הדלת שוב ושוב ואף עוכב לחקירה מספר פעמים דבר שגרם לו עגמת נפש רבה.

א"ג לא נישאר חייב והגיש תביעת לשון הרע כנגד שכנו באמצעות משרדינו

התוצאה: השכן נדרש והסכים לפצות את א"ג באלפי שקלים על עגמת הנפש שנגרמה לו ואף התחייב להימנע בעתיד מלהגיש שוב תלונות שווא.

מסקנה: לפני שרצים למשטרה עשו חשיבה נוספת האם הדבר כדאי. מה גם שתמיד עדיף להסתדר עם השכנים ללא עזרת המשטרה.