שוק העבודה בישראל ובעולם עובר בשנים האחרונות שינויים ניכרים. עובדים שאינם מאוגדים בהסכמי עבודה קיבוציים לא פעם מנוצלים ונפגעים בשל אי ידיעה של הזכויות המוקנות להם בחוק.

 לעובד מן השורה בישראל שורה של זכויות המעוגנות בחקיקה וצריך רק לברר ולדעת מה אפשר וצריך לדרוש מהמעסיק, בין אם במהלך יחסי העבודה ובין כאשר יחסי העבודה בין הצדדים מגיעים לסיומם. זכויות כמו ימי חופשה, הבראה, תשלום בגין שעות נוספות, שימוע לפני פיטורין, פיצויי פיטורין, הפרשות לקרן פנסיה, הודעה לעובד על זכויותיו הן אינן נתונות לשיקול דעתו של המעסיק אלא הם חובה חקוקה שגם העובד אינו יכול לוותר עליה. על כן כאשר אנו מגיעים למצב בו הזכויות המגיעות לנו אינן ניתנות או שהסתיימו יחסינו עם המעסיק והוא אינו מוכן לשלם את זכויותינו אנחנו כאן כדי לסייע לכם לקבל את מה שמגיע לכם על פי חוק.

---------------------------
למאמר בכלכליסט

 

עשית תאונה ברכב של העבודה. על מי מוטלת האחריות לנזק?
לאחרונה הגיעו לשולחני מספר מקרים שבהם המעסיק ביקש לחסוך ולא לבטח את הרכב בביטוח מקיף, כלומר לקח את הסיכון עליו (במקום לקנות את הסיכון בחברת הביטוח) וכשהתממש הסיכון ביקש להטיל את תשלום הנזק על כתפי העובד שנסע ברכב במסגרת עבודתו.
נשאלת השאלה מי אחראי לשלם את הנזק?

חשוב להבהיר כי למעסיק אין זכות לדרוש את תשלום הנזק מהעובד ובוודאי לא קזז אותו משכרו של העובד.
הפסיקה קובעת במפורש כי האחריות לנזק שנגרם לרכב מונחת על כתפי המעסיק, שבחר לא לקנות ביטוח, ואף ניתן לראות באי רכישת הביטוח כרשלנות חמורה של המעסיק.
רק במקרים מאד ייחודיים בהם יש הסכמה מראש על העניין יוכל המעסיק לדרוש את תשלום הנזק מהעובד, או לחילופין כאשר ברור שהנזק שנגרם בזדון.

בתיק שניהלנו לאחרונה קיזז המעסיק לעובד את גובה הנזק שנגרם לרכב, מאחר והמעסיק בחר שלא לבטח אותו.
בית המשפט קבע כי על המעסיק להחזיר לעובד את כל כספי הקיזוז בנוסף לתשלומים אחרים שהיה חייב לו כמו פיצויי פיטורין והפרשה לקופות. כמו כן חויב המעסיק בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.


ניגשת לראיון עבודה ולא קיבלת תשובה? יש לך זכויות גם כמועמד
שימו לב: האם חייבים להודיע למועמד על החלטה שנתקבלה לגביו?
תיקון שהוכנס בחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה בשנת 2014 (סעיף 3א) מחייב מעסיק להודיע למועמד לעבודה בדבר ההתקדמות הליכי המיון לעבודה, וכמובן בסיום ההליך על ההחלטה שלא לקבלו לעבודה. ההודעה חיבת להיות בכתב.
מעסיקים רבים (וגם מועמדים לעבודה) כלל אינם מודעים לסעיף והם לא טורחים להודיע בכתב למועמדים שלא זכו במשרה הנכספת.
מעסיקים שמתעלמים מהוראת החוק ואינם מודיעים למועמדים על החלטתם חשופים בפני תביעות מצד אותם מועמדים.
בימים אלו אנו מנהלים הליך כנגד רשות מקומית בצפון שלא רק שלא הודיע ביוזמתה למועמדים גם התעלמה מפניותיהם לקבל תשובה.
פרטים בקרוב!!!