רשויות מקומיות

המפגש עם הרשות המקומית יכול להיות חוויה לא נעימה. מעבר לביורוקרטיה המעיקה יש מקרים שזכויות שמגיעות לנו על פי דין נפגעות. אם בשל טעות, רשלנות או חוסר מקצועיות של הפקידים.

קראו עוד »
דיני עבודה

שוק העבודה בישראל ובעולם עובר בשנים האחרונות שינויים ניכרים. עובדים שאינם מאוגדים בהסכמי עבודה קיבוציים לא פעם מנוצלים ונפגעים בשל אי ידיעה של הזכויות המוקנות להם בחוק.

קראו עוד »
תכנון ובניה

חוק התכנון והבנייה מאפשר לוועדות מקומיות, מרחביות ומחוזיות לאשר מיזמי בנייה חדשים, להעניק זכויות בניה מוגברות ליזמים, תוספות בנייה, וכמו כן לאשר מיזמים במסגרת תמ"א 38 (חיזוק מבנים והריסה ובנייה).

קראו עוד »
נזקי בניה

לעיתים רשלנות של קבלנים הופכת על עבודות השדרוג בבניין השכנים למפגע עבור הסביבה כולה. איך מתמודדים? למי פונים?
את מי ניתן לתבוע?

קראו עוד »
יפוי כח מתמשך

"תכנון משפטי"- חידושים מעשיים בחקיקה וגם: כל מה שחשוב לדעת על תיקון 18 לחוק האפוטרופסות, ואיך זה נוגע לכל אחד מאתנו. 

קראו עוד »
זכויות יוצרים

זכות היוצרים היא זכות טבעית המצויה בבעלותו של היוצר,  ומנכסת לו את הזכות להיות הגורם היחיד שיוכל לעשות בה שימוש, או לחילופין יאפשר לאחרים להשתמש בה.

קראו עוד »
עתירות מנהליות

עתירה מנהלית תוגש כנגד רשות מנהלית במקרים שבהם אנו מבקשים לשנות או לבטל את החלטתה של אותה רשות. 

קראו עוד »
הטרדה מינית

במקרים רבים, הפסיקה קובעת לגבי התשובה לשאלה אם הייתה או לא הייתה הטרדה מינית בעבודה

קראו עוד »
לשון הרע

האם תלונת שווא במשטרה יכולה להיחשב לשון הרע?

קראו עוד »
חובת הנגשה של הרשות המקומית


שתי חובות מרכזיות יש  לרשותבכל הקשור לחובת הנגשה של מוסדות חינוך שמצויים בבעלותה: חובת הנגשה כללית וחובת הנגשה פרטנית


חובת הנגשה כללית:
 עד ליום 01.05.19 חייבת כל רשות מקומית בישראל לפעול כך שבכל בתי הספר בעיר יהיו שלושה דברים: פיר למעלית, שרותים מונגשים וכניסה מונגשת.
בכך מגשימה הרשות המקומית את חובתה לבצע הנגשה כללית של כל המוסדות ולהתאימן לשימוש של אנשים עם מוגבלויות.

חובת הנגשה פרטנית:
חובה זו חלה על הרשות המקומית מיד כשנודע לה (בדר"כ בהרשמה) שבבית ספר מסויים צפוי ללמוד תלמיד עם מוגבלות או שבבית הספר לומד תלמיד שאחד מהוריו הוא בעל מוגבלות. מאותו רגע שנודע לה חייבת העיריה לבצע שורה של פעולות כך שעבודות ההנגשה תסתיימנה עד פתיחת שנת הלימודים. חהנגשה מתאלק מהפעולות הן להכין תכנית להנגשה הפרטנית, בהתאם למגבלות של התלמיד או ההורה, להגיש את התכנית למשרד החינוך על מנת לקבל את הסיוע התקציבי הדרוש וכמובן לבצע את העבודות.
הרשות המקומית אינה יכולה לחייב את התלמיד ללמוד בבית ספר שכבר מונגש אלא חייבת בהנגשת המוסד אליו נרשם התלמיד.
רשויות שאינן עומדות בהוראת חוק שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות צפויות להיתבע בגין הפרת החוק לשלם על כך פיצוי של עד 50,000 שח ללא צורך בהוכחת נזק.
התביעה תוגש כנגד הרשות המקומית ובעלי תפקידים שהיו אחראים על עבודות ההנגשה ולא ביצעו אותן כולל ראש הרשות בעצמו.