חוק התכנון והבנייה מאפשר לוועדות מקומיות, מרחביות ומחוזיות לאשר מיזמי בנייה חדשים, להעניק זכויות בניה מוגברות ליזמים, תוספות בנייה, וכמו כן לאשר מיזמים במסגרת תמ"א 38 (חיזוק מבנים והריסה ובנייה).

 הליכי האישור בועדות השונות מחייבות את הגוף התכנוני לנהוג בשקיפות מרבית ולאפשר לתושבים להתנגד. 

הזכות להתנגד
חשוב לדעת כי החוק מאזן, ונותן בידי דיירים שכנים, שחשים נפגעים מאישור של תכניות בנייה להגיש התנגדות לתכנית כולה או לחלקים בה. 
ההתנגדות צריכה להיות מוגשת לוועדה הרלוונטית באופן מנומק, ולא פעם אף נדרשות חוות דעת מקצועיות על מנת לשכנע את הועדה בצדקתנו. 

תביעה לירידת ערך
במקומות בהם אישרה הועדה שינויים בתכנית בניין עיר (תב"ע), למרות התנגדות הדיירים השכנים, יש לבעלי דירות, בחלקות גובלות לשטח עליו אושרה התכנית, זכות להגיש תביעה לירידת ערך, לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה. 
לא פעם נקבעים סכומי פיצוי משמעותיים לדיירים, שכתוצאה מבנייה במגרש סמוך חלה ירידה בערך הנכס שבבעלותם. 
תביעות לירידת ערך מוגשות כנגד הועדה המקומית לתכנון ובניה. 
 
עבירות תכנון ובנייה
לחוק התכנון והבנייה יש גם היבטים פליליים. תושבים שבונים ללא היתרים מתאימים מהועדה צפויים להיות מועמדים לדין בבית המשפט לעניינים מקומיים, ולשלם קנסות כבדים על הפרת החוק נוסף על הרשעה פלילית. על כן, מומלץ מאד שלא לבנות ללא היתרים, ובמקרים שבהם הועדה הגישה כתב אישום להתייעץ עם עו"ד. 

פיצול דירות
פיצול דירה ללא היתר מהווה עבירה על חוק התכנון והבנייה, ועלול לגרור הגשת כתב אישום. לפיצול דירה גם היבטים אזרחיים נזיקיים ולמעשה הוא יכול להעמיד את המפצל בפני תביעות גם מצד שכנים (על הנזקים שנגרמו להם כולל ירידת ערך הדירה) וגם כתב אישום מצד התביעה של הועדה המקומית לתכנון ובניה.