המפגש עם הרשות המקומית יכול להיות חוויה לא נעימה. מעבר לביורוקרטיה המעיקה יש מקרים שזכויות שמגיעות לנו על פי דין נפגעות. אם בשל טעות, רשלנות או חוסר מקצועיות של הפקידים.

חובות ארנונה
יש לכם חוב ארנונה? ירשתם דירה עם חובות? לפני שרצים לשלם כדאי לבדוק!!!
לא פעם שולחות רשויות מקומיות דרישות לתשלום ארנונה גם על חובות שהתיישנו. כאלה שאנו לא חייבים לשלם. וזאת בתנאי שנפעל מהר ונכון. 
אמנם, לרשויות מקומיות יש סמכות לגבות ארנונה בדרך של גביה מנהלית, אך גם על גביה זו חלות מגבלות שונות בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולתחולה של חוק ההתיישנות. 
לא מעט עיריות נזכרות להתחיל לגבות חובות ארנונה שנים אחרי שהן נוצרו, וזאת כתוצאה מהזנחה ורשלנות של הרשות עצמה. עובדה זו יכולה לשחק לטובת התושב אם יהיה ערני ויפעל מהר. 
לכן, לפני שרצים לשלם את חובות הארנונה הישנים שדורשת העירייה כדאי לבצע בדיקת עומק על מה  החוב והאם הוא בתוקף.
במקרים שהרשות לא מוכנה למחוק את החוב ניתן להגיש עתירה מנהלית, ולדרוש מבית המשפט להורות לעירייה למחוק את החוב. 

השגות על חיוב ארנונה
החוק מאפשר לתושב שקיבל חיוב ארנונה וסבור שהוא שגוי להגיש השגה על החיוב וזאת תוך תקופה קצובה. השגה ניתן להגיש במקרים שהמדידה לא נכונה, שסיווג הנכס שגוי, כאשר אני כבר לא הבעלים או אינני מחזיק עוד בנכס וכיו"ב. 

הנחות בארנונה
ישנה קבוצה של תושבים שיש להם זכות להגיש בקשה להנחה בארנונה. יש בהם כאלה שחייבים להגיש בקשה להנחה כל שנה ויש מי שההנחה הניתנת להם הינה אוטומטית. חשוב לבדוק ולהגיש בקשה וכך לנצל את הזכויות הניתנות על פי חוק. הן יכולות להיות שוות הרבה כסף. 

תביעות נזיקיות נגד רשות
לרשות המקומית אחריות נזיקית על מקומות רבים בעיר. הרשות אחראית לתחזק בצורה טובה את גני המשחקים, את הכבישים והמדרכות, את מבני הציבור שבעיר וכמובן את בית העירייה. פציעה בגן משחקים, ורוב של ילדים, או מעידה בזמן הליכה על מדרכה משובשת יכולים להוות עילה לתביעה נזיקית כנגד הרשות המקומית. 
על מנת להיות יעילים ולקבל את הזכויות במלואן חשוב לתעד בזמן אמת את המפגע ולאסוף את כל התיעוד הרפואי. 

זכויות ברשות המקומית יכולות להיות שוות לנו כסף רב.
בין אם אנו אזרחים, תושבי הרשות או מבקרים בה, ובין אם אנו קבלנים ונותני שירותים שניגשים למכרזים פומביים או שמספקים לרשות שירותים.
הנחות בארנונה שלא ניתנו לנו כחוק יכולים להצטבר לעשרות אלפי שקלים. נזק שנגרם לנו כתוצאה מרשלנות של עובדי רשות וגרם לנו לחסרון כיס, מפגעים סביבתיים, שינויים בתכניות מתאר, רישוי לעסק שלא ניתן בזמן והחלטות שהרשות קיבלה בחוסר סמכות ובניגוד לחוק. כל אלה יכולים לשמש עילה לתביעה כנגד הרשות.
גם קבלנים ונותני שירותים שהצעתם במכרז פומבי נפסלה שלא כדין או שניתנה עדיפות להצעה אחרת שלא בצדק. גם להם שמורה הזכות לעתור ולתבוע.
לצורך כך אנו נמצאים כאן כדי לתת לכל פונה מענה וליווי במידת הצורך עד לקבלת מלוא הזכויות המגיעות לכם.

עורך דין לענייני רשויות מקומיות
בשנת 2006, נחקק חוק תובענות ייצוגיות שאפשר גם לאזרחים להגיש בקשות לאישור תובענות ייצוגיות נגד רשויות מקומיות. החוק הביא להסדרת התנהלות הרשויות השונות מול תושביהן ומול העסקים המתנהלים בתחום השיפוט שלהן. שינוי זה, יצר תחום התמחות חדש של עורך דין לענייני רשויות מקומיות. הדבר הביא לכך שתושבים יכלו לתבוע את הרשות המקומית על עוולות שעשתה בשם כל תושבי העיר. אם קודם לכן, הרשויות המקומיות, חשו חסינות לתביעות מן הסוג הזה, כעת הם צריכים לבדוק פעמיים כל חיוב או היטל.

תביעה ייצוגית מול רשויות מקומיות - מה הנוהל?
תובענה ייצוגית נגד רשויות מקומיות היא כלי המאפשר ליחיד להתמודד כנגד החלטות גורפות של הרשות המקומית, שאינן בהתאם לחוק. התובענה תוגש ותנוהל ע"י עורך דין לענייני רשויות מקומיות, שנבחר ע"י תובע או תובעים ייצוגיים. יש לציין, כי מרבית התובענות נגד רשויות מקומיות, מוגשות בהתאם לסעיף 11, לתוספת השנייה של חוק התובענות הייצוגית, והן עוסקות בעיקר בנושאים כגון: גבייה שלא כדין והשבת הסכומים שנגבו שלא כדין, מס אגרה, או תשלום חובה אחר. תובענה ייצוגית נגד רשות מקומית בעצם, מאפשרת לתושב בודד לתבוע בשם קבוצה גדולה.

מחפש עו"ד לענייני רשויות מקומיות? -  עו"ד מימון פאר
אם החלטתם להגיש תביעה נגד רשות מקומית עליכם למצוא עורך דין לענייני רשויות מקומיות, אשר יש לו רקע והבנה בהתנהלות הרשות המקומית, ומי שמצוי היטב בעניינים המוניציפאליים. עוה"ד מימון פאר, עבד 20 שנה, ברשויות מקומיות, ושימש  בעמדות בכירות ברשויות המקומיות בארץ.

---------------------------
למאמר בדה-מרקר