הליך התמודדות בבחירות דורש ייעוץ משפטי למועמדים בבחירות ע"י עורך דין המתמחה בתחום - מימון פאר

אלה שמתמודדים בבחירות המקומיות לראשות העיר או למועצת העיר, חייבים כי יהיה להם ייעוץ משפטי למועמדים בבחירות. יש להוסיף גם רואה חשבון על מנת לוודא, כי הרשימה פועלת על פי חוק ובהתאם לדיני הבחירות. גם בכדי להתמודד מול הפרות המבוצעות ע"י הרשימות המתחרות ובאופן שהוא פוגע בתנאים השווים, אשר בהם אמורה להתנהל מערכת הבחירות. קושי זה, נראה יותר בהתמודדות לבחירות כאשר ראש העיר המכהן עשוי לעשות שימוש בלתי תקין וחוקי, במשאבים של הרשות {מה שקרה לא אחת}. יש לציין כי דיני הבחירות לרשויות המקומיות נאגדות בספרי החוקים שעיקרם בחוק הרשויות המקומיות הכוללים חקיקת משנה, הלכות ביהמ"ש העליון, הנחיות היועמ"ש לממשלה וכן בצירוף חוזר של מנכ"ל משרד הפנים.

ליווי משפטי צמוד לראשות העיר, נדרש בכדי שכל ההליך יתנהל בצורה תקינה, החל מהמועד לבחירות של רשויות מקומיות, וכלה בנוגע לכל הקשור אל המנגנון העירוני שחייב להיות נייטרלי ולנהוג באופן שוויוני מול כל המתמודדים. אחת התופעות הידועות היא אכיפה סלקטיבית בכל הנוגע אל חוקי הבחירות באמצעות הפיקוח העירוני. בין שאר התפקידים של עוה"ד המשמש כיועץ לבחירות, מוטל עליו לשלוח מכתבי התראה, כאשר מתמודדים רבים מפרים בצורה גסה את כללי הבחירות שנועדו במטרתן לשמור על הסדר הציבורי ועל השוויון במערכת הבחירות. ישנם לא מעט מקרים, אשר בהם יש להוכיח את המתחרים שיחדלו להפר את הכללים וינהגו באופן הוגן.

ייעוץ משפטי למועמדים בבחירות עי עוד  מימון פאר.jpg

 

ייעוץ משפטי למועמדים בבחירות לפני ובעת הקמפיין

על פי חוק הייעוץ המשפטי, חייבת העירייה וכן, רשות מקומית אחרת שיקבע השר, למנות ייעוץ משפטי למועמדים בבחירות שהוא עובד הראשות המקומית. בכל זאת, ישנן רשויות מקומיות אחרות, אשר ממנות יועמ"ש שהוא אינו עובד הראשות המקומית. על היועץ המשפטי לרשות המקומית, יש לבצע מגוון של תפקידים, בין אם הוא עובד הרשות המקומית ובין אם לא. אם הרשות המקומית, החליטה למנות יועץ משפטי שהוא אינו עובד הרשות והכוונה היא אל יועץ משפטי חיצוני יתבצע הטיפול מאותו אדם אשר מינתה הרשות. יש לציין, כי לפני קבלת החלטה, בדבר מינויו של יועץ משפטי לרשות המקומית, יש לשקול את האפשרות למנות לרשות המקומית יועץ משפטי שהוא עובד הרשות.

תפקידיו של היועץ המשפטי שעובד באופן קבוע ברשויות המקומיות ונבחר כעובד הרשויות המקומיות, הינו בין השאר לדאוג לרווחת העובדים ולייעץ לעובדים בנושאים המפריעים להם בעבודתם כמו למשל הטרדה מינית בעבודה, שימועים שונים שיש לבצע על מנת לדאוג עבור משמעת תקינה ביחסי עובדים, הבהרת חוקים בעבודה ועוד. יש לציין כי גם לגבי מינויו של היועמ"ש לרשות המקומית, חלים כללים כמו למשל, לא ימונה אדם ליועמ"ש חיצוני קבוע, אם הוא הורשע בעבירה שיש בה קלון, אדם זה חייב להיות עורך דין העוסק בתחום המשפט למעלה מ-5 שנים, הוא בעל בקיאות וניסיון מוכח באחד מתחומי פעילותה העיקריים של הרשות המקומית או בתחום המשפטי-ציבורי.

 

על התפקידים השונים של היועץ המשפטי לרשות המקומית

יש  לציין כי ישנם תחומים ספציפיים שבהם היועמ"ש לרשות מקומית מומחה בהם כמו למשל: תכנון ובניה, חקיקה עירונית, עבודה מול משרדי ממשלה, טיפול במכרזים, תביעות עירוניות, כתיבת חוות דעת, ניהול משא ומתן וכדומה. על היועמ"ש לרשות המקומית מוטל להיות נוכח בישיבות וועידות.

מלבד הנושאים הספציפיים, שהיועמ"ש בקיא בהם, ישנם נושאים שונים שאולי יהיה צורך בעו"ד חיצוני שהיועמ"ש אינו מומחה בהם כמו למשל התנגדויות לתוכניות בניה שיש להתייחס אליהם, כאשר תושבים מוצאים פסול בתב"ע שנודע להם עליה והיא עשויה לפגום באיכות חיי התושבים וירידה בערך נכסיהם.

 

בחירה נכונה של יועמ"ש המתמחה  ברשויות מקומיות ובמשפט המנהלי

רשויות מקומיות, תחפשנה עו"ד שיתאים להיות היועמ"ש, על פי ניסיונו, הצלחותיו של עוה"ד בענייני המשפט המנהלי, ניסיון רב שנים בתחום, קורות החיים, לימודים גבוהים, תארים במשפט ועוד. עו"ד מימון פאר, הינו אחד מעורכי הדין המומחים בנושא רשויות  והמשפט המנהלי. עוה"ד פאר, הינו בעל תואר שני במשפטים במכללת נתניה ואוניברסיטת בר אילן וכן, בעל תואר שני במדעי המדינה באוניברסיטת חיפה.

במשך שני העשורים האחרונים, שימש בשורה של תפקידים בכירים בכמה רשויות מקומיות כמו למשל: דובר ראש עיריית קריית ביאליק ודובר קשרי חוץ בעיריית מעלות תרשישא, סייע ליועץ המשפטי בעיריית קריית ים ועוד תפקידים בכירים אחרים. עוה"ד פאר הינו בנוסף עורך דין דיני עבודה, עו"ד מקרקעין והוא בעל ניסיון רב שנים בתחום המשפט בכלל והוא בעל  שם ומוניטין רב.